Навуковыя даследаванні вядуцца па шырокім спектры напрамкаў, звязаных з удасканаленнем дзейнасці вышэйшай школы рэспублікі ў кантэксце сусветных тэндэнцый адукацыі і пазітыўнага нацыянальнага вопыту адукацыі. У РІВШ рэгулярна праводзяцца прадстаўнічыя міжнародныя навуковыя канферэнцыі "Вышэйшая школа: праблемы і перспектывы" (няцотныя гады) і "Сучасныя тэндэнцыі ў дадатковай адукацыі дарослых" (цотныя гады). 


 

VI МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ «СУЧАСНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў ДАДАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ ДАРОСЛЫХ»

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL CONFERENCE «CURRENT TRENDS IN ADDITIONAL ADULT EDUCATION»

data25 лiстапада 2022 г.
tel+375 17 219-07-80, +375 17 222-83-31
letternihe.conf2021@mail.ru

registrhttps://nihe.by/konf2020/


МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ " РУСЬ-БЕЛАЯ РУСЬ-БЕЛАРУСЬ: ГІСТОРЫЯ, СПАДЧЫНА, ПАМЯЦЬ» 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «RUS' – ALBA RUSCIA – BELARUS: HISTORY, HERITAGE, MEMORY»

data май 2022 г.

tel+375 17 200-20-47

fax +375 17 200-20-47

letteralbaruscia@mail.ru

 


КРУГЛЫ СТОЛ «ЛІЧБАВАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ І ЗМЕНА ПАРАДЫГМАЎ У ФІЛАСОФІІ І НАВУЦЫ НА МЯЖЫ XX - XXI СТСТ.» (ДА 100-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ТОМАСА КУНА)

ROUND TABLE DISCUSSION «DIGITAL REVOLUTION AND PARADIGM SHIFT IN PHILOSOPHY AND SCIENCE AT THE TURN OF THE XX TH AND XXI ST CENTURIES» (ON THE 100TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF THOMAS KUHN)

data чэрвень 2022 г.

tel+375 17 222-83-13, 
fax +375 17 222-83-13

letter kfmuonihe@mail.ru


VI МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ «СУЧАСНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў ДАДАТКОВЫМ АДУКАЦЫІ ДАРОСЛЫХ» 

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL CONFERENCE «CURRENT TRENDS IN ADDITIONAL ADULT EDUCATION»

 dataкастрычнiк 2022 г.

tel+375 17 213-16-80, +375 17 222-83-31

letternihe.conf2021@mail.ru


V МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ «ЭТНАКАНФЕСІЙНЫЯ АДНОСІНЫ Ў ВКЛ» 

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «ETHNIC AND CONFESSIONAL RELATIONS IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA»

 dataлiстапад 2022 г.

tel+375 17 200-20-47,

fax +375 17 200-20-47

letter liubaja_aliona@mail.ru


XIX РЭСПУБЛІКАНСКАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ І АСПІРАНТАЎ «САЦЫЯЛЬНА-ГУМАНІТАРНЫЯ ВЕДЫ»

XIX REPUBLICAN SCIENTIFIC CONFERENCE YOUNG SCIENTISTS AND GRADUATE STUDENTS «SOCIAL AND HUMANITIES KNOWLEDGE»

 dataлiстапад 2022 г.

tel+375 17 228-17-02

letter aspirantura_nihe@tut.by  


НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫ СЕМІНАР «РАЗВІЦЦЁ ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ МІСІІ УВО Ў РАМКАХ КАНЦЭПЦЫІ «УНІВЕРСІТЭТ 3.0»: ТЭНДЭНЦЫІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ»

SCIENTIFIC SEMINAR «DEVELOPMENT OF THE BUSINESS MISSION OF THE HEI WITHIN THE FRAMEWORK OF THE "UNIVERSITY 3.0" CONCEPT: TRENDS AND PROSPECTS»

 dataлiстапад 2022 г.

tel+375 17 222-76-00

letterpsyho-nihe@rambler.ru


 

РЭСПУБЛІКАНСКАЯ НАВУКОВА-МЕТАДАЛАГІЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ «АКТУАЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ СУЧАСНАГА ПРЫРОДАЗНАЎСТВА»

REPUBLICAN SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL CONFERENCE «ACTUAL PROBLEMS OF MODERN NATURAL SCIENCE»

 

 dataснежань 2022 г.

 

tel+375 17 228-13-84,

fax +375 17 228-13-84

letter2281384@mail.ru


 

VI  МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ «²ДОЎГІ XIX ВЕК² У ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ І УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ»

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «²LONG XIX CENTURY² IN BELARUS AND EASTERN EUROPEAN HISTORY»

  dataсакавiк 2023 г. 

tel+375 29 673-68-13

letter.jpgLongXIXcnt@mail.ru