СЕРТИФИКАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

СЕРТЫФІКАЦЫЙНАЕ ТЭСТАВАННЕ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ЯК ЗАМЕЖНАЙ


СЕРТИФИКАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Центр сертификационного тестирования по русскому языку как иностранному ГУО «РИВШ» приглашает всех желающих пройти тестирование на определение уровня владения русским языком.

Прохождение тестирования – это отличная возможность получить независимую оценку своих знаний в различные периоды обучения, а также повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, сделать своё портфолио более привлекательным для работодателя.

Для успешного прохождения тестирования необходимо выполнить 5 субтестов:

 • Субтест 1. Лексика. Грамматика.
 • Субтест 2. Чтение.
 • Субтест 3. Аудирование.
 • Субтест 4. Письмо.
 • Субтест 5. Говорение.

Тест будет считаться сданным, если ваш суммарный результат по всем субтестам будет не ниже 60 %. При этом каждый отдельный субтест также должен быть сдан не менее, чем на 60 %.

Тестирование проходит в два этапа и длится 180 минут:

 • первый этап: выполнение субтестов 1, 2 и 3 за компьютером – 100 минут;
 • второй этап: выполнение субтестов 4 и 5 без использования компьютера – 80 минут.

Записываясь на тестирование, вы определяете, какой из уровней знания языка хотите подтвердить. 

Уровни общего владения русским языком:

А1

Уровень элементарного владения языком

А1

Elementary Language Proficiency

 А2

Уровень минимальной коммуникативной достаточности

А2

Pre-intermediate Communicative Level

В1

Уровень пороговой коммуникативной достаточности

В1

Threshold Level

В2

Уровень коммуникативной насыщенности

В2

Vantage Level

С1

Уровень коммуникативной и социальной насыщенности

С1

Effective Operational Proficiency

«Описание теста А1»

«Описание теста А2»

«Описание теста В1»

«Описание теста В2»  

Тестирование проходит по вторникам и средам. Время проведения по согласованию. Адрес: ул. Московская, 15, г. Минск.

Стоимость тестирования – 330 бел.руб. (индивидуально/ онлайн/ время по согласованию).

Запись ведется по телефону: +375 17 395 79 40.

Электронная почта: icecinf@gmail.com 

Форма онлайн заявки: https://forms.gle/hDebRTF9f1EimaUQ7  


СЕРТЫФІКАЦЫЙНАЕ ТЭСТАВАННЕ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ЯК ЗАМЕЖНАЙ 

Вучэбная лабараторыя моўнага тэставання ДУА «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы» запрашае прайсці тэставанне па беларускай мове як замежнай для вызначэння ўзроўню валодання беларускай мовай.

Праходжанне тэставання дазваляе ацаніць свае веды на розных этапах навучання, а таксама павысіць сваю канкурэнтаздольнасць на рынку працы.

Для паспяховага праходжання тэставання неабходна выканаць 5 субтэстаў:

 • Субтэст 1. Аўдыяванне.
 • Субтэст 2. Чытанне.
 • Субтэст 3. Пісьмо.
 • Субтэст 4. Гаварэнне.
 • Субтэст 5. Лексіка. Граматыка.

Тэст пройдзены пры сумарным выніку па ўсіх субтэстах не ніжэй за 60 %. Пры гэтым асобны субтэст таксама павінен мець не менш за 60 % правільнага выканання заданняў.

Тэставанне праходзіць у два этапы. Працяг каля 3 гадзін:

 • першы этап: выкананне субтэстаў 1, 2 і 5 на камп’ютары – каля 1,5 гадзіны;
 • другі этап: выкананне субтэстаў 3 і 4 без выкарыстання камп’ютара – каля 1,5 гадзіны.

Узровень валодання мовай для праходжання тэставання па беларускай мовы як замежнай вызначаецца пры рэгістрацыі.

Тэст па беларускай мове як замежнай. Агульнае валоданне (ТБМЗ) суадносіцца з сістэмай атэстацыі ALTE і рэкамендацыямі экспертнага камітэта Савета Еўропы рэкамендацый CEFR, экзамены ў межах якіх дазваляюць вызначыць ступень авалодання камунікатыўнай кампетэнцыяй у адпаведнасці з зададзенымі стандартамі вынікаў.


Табліца 1. Узроўні валодання мовай: 
 

Узроўні ALTE

Узроўні па “шкале ўзроўняў” Савета Еўропы

Узроўні валодання БМЗ

Паказчыкі ўзроўняў валодання БМЗ

Level 5

Good User

С2 – Mastery (or proficiency)

С2 –Дасканалае валоданне

Свабоднае дасканалае валоданне мовай. Узровень носьбіта мовы

Level 4 Competent User

С1 – Effective operational proficiency (or advanced)

С1 – Кампетэнтнае валоданне

Свабоднае кампетэнтнае валоданне мовай

Level 3 Іndependent

В2 – Vantage (or upper intermediate)

В2 – Сярэдні (павышаны)

дастаткова высокая камунікатыўная здольнасць

Здольнасць свабоднай камунікацыі ў шырокім коле сітуацый прыватнай, сацыякультурнай, вучэбнай, прафесійнай сфер зносін

Level 2 Threshold User

В1 – Threshold (or intermediate)

В1 – Сярэдні (парогавы) мінімальная камунікатыўная здольнасць

Здольнасць забяспечыць асноўныя камунікатыўныя патрэбы ў розных сферах зносін

Level 1

Waystage User

А2 – Waystage (or elementary)

А2 – Базавы

пачатковая камунікатыўная кампетэнцыя

Здольнасць забяспечыць базавыя камунікатыўныя патрэбы ў побытавай, сацыяльнай і вучэбнай сферах зносін

А1 – Breakthrough (or beginner)

А1 – Элементарны (узровень элементарнай камунікацыі)

Здольнасць забяспечыць элементарныя камунікатыўныя патрэбы ў абмежаваным коле побытавых сітуацый

Узоры сертыфікатаў

Адрас правядзення тэставання: г. Мінск, вул. Маскоўская, 15. Кошт праходжання тэставання – 350 беларускіх рублёў.

Дадатковую інфармацыю можна атрымаць па тэлефоне +375 (17) 395-79-40, па электроннай пошце icecinf@gmail.com і на сайце http://nihe.bsu.by/index.php/ru/sert-testing.

Форма анлайн-заяўкі: https://forms.gle/hDebRTF9f1EimaUQ7 .