Дата публікацыі 14.12.2022

Дзяржаўная ўстанова адукацыі» Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы " (далей – РІВШ) аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад прафесарска-выкладчыцкага складу:


1. Загадчык кафедры:

кіравання і эканомікі вышэйшай школы,

праектавання адукацыйных сістэм,

псіхалогіі і педагагічнага майстэрства,

тэхналогій бяспекі.

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшую адукацыю, наяўнасць вучонай ступені доктара або кандыдата навук, навуковых прац або вынаходак, патэнтаў, стаж працы ў пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў або спецыялістаў, праца якіх адпавядае кірунку адукацыі кафедры, не менш за 7 гадоў.


2. Прафесар кафедры:

кіравання і эканомікі вышэйшай школы,

праектавання адукацыйных сістэм,

інфармацыйных тэхналогій у адукацыі,

філасофіі і метадалогіі ўніверсітэцкай адукацыі,

гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя, вучоная ступень доктара або кандыдата навук, наяўнасць навуковых прац або вынаходак, патэнтаў, стаж працы ў пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў або спецыялістаў, праца якіх адпавядае кірунку адукацыі кафедры, не менш за 7 гадоў.


3. Дацэнт кафедры:

філасофіі і метадалогіі ўніверсітэцкай адукацыі,

гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі,

моладзевай палітыкі і сацыякультурных камунікацый.

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшая адукацыя, вучоная ступень доктара або кандыдата навук, наяўнасць навуковых прац або вынаходак, патэнтаў, стаж працы ў пасадах педагагічных, навуковых работнікаў, пасадах кіраўнікоў або спецыялістаў, праца якіх адпавядае кірунку адукацыі кафедры, не менш за 5 гадоў.


4. Старшы выкладчык кафедры:

кіравання і эканомікі вышэйшай школы,

філасофіі і метадалогіі ўніверсітэцкай адукацыі,

моладзевай палітыкі і сацыякультурных камунікацый .

Кваліфікацыйныя патрабаванні: вышэйшую адукацыю і наяўнасць ступені магістра (вышэйшую адукацыю і наяўнасць навуковай кваліфікацыі "даследчык", вышэйшую адукацыю і наяўнасць вучонай ступені), стаж працы ў пасадах педагагічных, навуковых работнікаў не менш за 3 гады альбо вышэйшую адукацыю і стаж працы ў пасадах служачых, якія адносяцца да катэгорыі "кіраўнікі" або "спецыялісты", праца якіх адпавядае кірунку адукацыі, не менш за 5 гадоў.

Тэрмін абрання на пасады загадчыка кафедры, прафесара і дацэнта – да 5 гадоў.

Асобы, якія не з'яўляюцца работнікамі РІВШ і жадаючыя прыняць удзел у конкурсе, падаюць на імя рэктара заяву з дадаткам наступных дакументаў:

1) асабісты лісток па ўліку кадраў;

2) аўтабіяграфія;

3) копіі дакументаў аб адукацыі;

4) копіі дакументаў аб вучонай ступені, вучоным званні (для асоб, якія атрымалі вучоную ступень і (ці) вучонае званне);

5) спіс навуковых прац, вынаходстваў і патэнтаў (пры іх наяўнасці).

Асобы, якія жадаюць прыняць удзел у конкурсе, маюць права прадставіць рэкамендацыйны ліст і іншыя дакументы, якія характарызуюць яго як работніка ў папярэдняга наймальніка (наймальнікаў).

Работнік РІВШ падае на імя рэктара заяву і спіс навуковых прац, вынаходак і патэнтаў (пры іх наяўнасці).

Тэрмін падачы заяў – 2 (два) месяца з дня апублікавання аб'явы. Заявы (разам з неабходнымі дакументамі) падаюцца па адрасе:

220 007 г.Мінск, вул. Маскоўская, 15-219.

Дата правядзення конкурсу-14.03.2023.

Даведкі па тэл. (8017) 200 91 07.