Рускi язык як замежны

Апісанне модуляў сумеснай адукацыйнай праграмы павышэння кваліфікацыі для прафесарска-выкладчыцкага складу «Педагогіка вышэйшай школы»

Педагaгiчная дзейнаць на англiйскай мове

Магцымасцi пiяр i сацыяльнай рэкламы для падтрымкi моладзевых iнiцiятыў у сацыяльных сетках, СМІ, блогасферы

Замежная мова (пачатковы ўзровень)

Замежная мова (прасунуты ўзровень)

Інтэрактыўныя тэхналогіі працы з моладдзю

Моладзь у прадпрымальніцкiм асяроддзі

Сертыфікацыйнае тэсціраванне па рускай мове як замежнай

Асновы інтэрактыўнай і эўрыстычнай псіхалогіі і педагогікі

Кіраванне асобасным ростам кіраўніка

Кіраванне праектамі ва УВА

Эфектыўныя тэхналогіі кіравання персаналам ва ўстановах адукацыі

Педагагічная дзейнасць спецыялістаў

Бяспека адукацыйнага асяроддзя і суб'ектаў адукацыі

Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю і патэнтна-інфармацыйны пошук

Лічбавыя тэхналогіі ў практыцы выкладання прыродазнаўчых дысцыплін

Рэалізацыя практыка-арыентаванага падыходу ў падрыхтоўцы кампетэнтных спецыялістаў сродкамі інфармацыйных тэхналогій

Універсітэт 3.0: праектаванне, ацэнка і дыягностыка вынікаў навучання

Інавацыйна-метадычнае забеспячэнне рэалізацыі стандартаў і вучэбных праграм вышэйшай адукацыі новага пакалення

Інтэлектуальныя тэхналогіі

Інфармацыйна-адукацыйнае асяроддзе кіраванай самастойнай працы студэнтаў

Лекцыя ў сучаснай установе вышэйшай адукацыі, мадэлі праектавання і ўкаранення ў адукацыйны працэс вучэбнага матэрыялу

Мадэлі, тэхналогіі і метады навучання ў універсітэце

Праектаванне і рэалізацыя інавацыйных адукацыйных тэхналогій ва ўстановах вышэйшай адукацыі

Псіхалогія сямейных адносін

Рэалізацыя кейс-тэхналогіі ў сістэме практыка-арыентаванай падрыхтоўкі спецыялістаў

Рэалізацыя мадэляў самастойнай работы студэнтаў

Медыяадукаванасць і інфармацыйная культура выкладчыка і студэнта

Сучасныя тэхналогіі універсітэцкай адукацыі

Арганізацыя тэхнічнага абслугоўвання і рамонту сістэм

Прававыя асновы забеспячэння бяспекі пры канструяванні і вырабе абсталявання для аб'ектаў выкарыстання атамнай энергіі

Прававыя асновы забеспячэння бяспекі пры будаўніцтве аб'ектаў выкарыстання атамнай энергіі